Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook ter Instagram Nagradni igri “Dejmo ga srat”

 

1. Organizator nagradne igre je Jana Miklavčič, organizaciaj dogodkov, ZDAY s.p., Kovačičeva cesta 18, 1290 Grosuplje, ID za DDV 51687267 (v nadaljevanju organizator). Organizator nagradne igre upravlja Facebook skupino https://www.facebook.com/groups/manjodpadkov.lesswaste , Instagram profil https://www.instagram.com/goinglesswaste/ ter spletno stran http://www.manjodpadkov.si.

2. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in Instagramom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook in Instagram. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni niti Facebook niti Instagram, ampak Jana Miklavčič, ZDAY s.p., kot upravljavec Facebook skupine in Instagram strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator in ne Facebook ali Instagram. Facebook in Instagram ne prevzameta nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

3. Pravila nagradne igre in dodatne informacije so objavljene na spletni strani http://www.manjodpadkov.si . O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal preko objav v Facebook skupini in Instagram profila .

4. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

4.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

4.2. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

4.3. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat vendar samo pod omenjeno objavo objavljeno na dan PETEK, 9.10.2020.

4.4. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

4.5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. V tem primeru se šteje, da je udeleženec z všečkanjem ali s komentiranjem objave sprejel splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil v primeru, da postane nagrajenec, javno objavo imena in priimka v Facebook skupini in Instagram profilu.

5.. Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v drugem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodne privolitve udeleženca.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

6. Nagradna igra poteka od 09 .10. 2020 do 11 .10 . 2020 do 23:59h.

7. V nagradni igri in nagradnem žrebanju udeleženci sodelujejo tako, da všečkajo objavo v Facebook skupini ali Instagram profilu.

8. Nakup pri ZDAY s.p. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

9. Nagrada predstavlja 1 škatla 24ih rolic wc papirja podjetja Paloma.

10. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali njenega koriščenja. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.

11. Žrebanje ni javno in bo potekalo v prostorih organizatorja nagradne igre.

Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam bo objavljen v Facebook skupini in na Instagram profilu .

12. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta vidna v Facebook skupini  in na Instagram profilu.

13. Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti. Nagrajenci morajo po razglasitvi sporočiti svoje podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov in davčno številko) v zasebno sporočilo v Facebook skupini ali na Instagram profilu.Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.

Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

Nagrajenci bodo prejeli nagrado preko poštne dostave. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov ali poštni naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli v primeru, da:

  • se pojavi utemeljen dvom v verodostojnost udeleženčevih podatkov ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu izžrebancem le-ta ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne odzovejo v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

14. Izključitev odgovornosti organizatorja

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali računalnikov.

15. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre

Ljubljana, 09.10.2020

 

Jana Miklavčič

Nagradna igra poteka v sodelovaju z spletno zero waste trgovinico Z_Waste_shop.